Maria’s Droom II

We waren weer te horen op Groot Nieuws Radio op 13 Januari! We zijn terug te luisteren op: https://www.grootnieuwsradio.nl/uitzending-gemist/6052?time=0 We probeerden vooral Maria’s droom te belichten waar we eerder een blog aan hebben besteed. Het is namelijk zo dat de grondprijzen in Bhutan hard stijgen en we nu nog voor €200000,- aan een stuk grond…