Uit onze Cijfers hebben we begin 2023 kunnen terugrekenen dat we in 2022 afgerond 65% van de totale omzet direct voor projecten hebben kunnen gebruiken